Lokata Overnight

Lokata Overnight to propozycja dla osób, które nie lubią długiej rozłąki ze swoim kapitałem. „Overnight” oznacza „przez noc” i to jest właśnie istota tego depozytu.

Lokata zakładana jest na jeden „dzień”, co czyni ją pewnym typem lokaty jednodniowej, przy czym otwierana jest w godzinach popołudniowych dnia roboczego i trwa do godzin porannych kolejnego dnia roboczego. Dla klienta jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ w godzinach pracy może swobodnie regulować swoje należności, korzystając ze środków dostępnych na rachunku bieżącym. Nocą może on spokojnie zasnąć, wiedząc, że zgromadzone za dnia środki są chronione przed inflacją na rachunku technicznym lokaty.

 

Implikacje wynikające ze specyfiki lokaty overnight są następujące:

  • lokata overnight może być założona na jeden dzień, gdy kolejnym dniem po otwarciu tej lokaty jest także dzień roboczy;
  • lokata może być założona na kilka dni, jeżeli okres trwania lokaty przypada na weekend lub dzień wolny od pracy;

O tym, czy warto założyć lokatę overnight musisz zadecydować sam. Jeżeli Twoja działalność gospodarcza wymaga stałego dostępu do środków pieniężnych, wówczas lokata overnight może być korzystnym wyborem:

  • w porównaniu z tradycyjną lokatą, lokata overnight umożliwia zachowanie zdecydowanie większej płynności finansowej. Nie musisz zamrażać swoich środków pieniężnych na długi czas – masz je zawsze pod ręką w godzinach pracy (od ok. 9:00 do 16:00);
  • w porównaniu z kontem oszczędnościowym, w zależności od warunków prowadzenia tego rachunku, lokata overnight może oferować nieco większą płynność finansową oraz być bardziej korzystną formą oszczędzania kapitału (zależy od konkretnej oferty konta oszczędnościowego i lokaty overnight).