Lokata Progresywna

Lokata progresywna to umowa między bankiem a klientem, dotycząca lokowania środków pieniężnych. Umożliwia dokonywanie dopłat do kwoty, jaka była zdeponowana na początku. Chcąc ponownie zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie trzeba zawierać z bankiem następnej umowy lokacyjnej na nową lokatę – można po prostu zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Wysokość tych dopłat jest ustalana indywidualnie przez dany bank. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wysokością zdeponowanego wkładu.

w.