Lokata Strukturyzowana

Lokata strukturyzowana (czasem nazywana inwestycyjną) to instrument finansowy złożony z co najmniej dwóch instrumentów finansowych, które można podzielić na 2 grupy: część oszczędnościową oraz część inwestycyjną. Większa część kapitału (zwykle  od 70% do 95%) lokowana jest w bezpieczne instrumenty (np. obligacje skarbowe), zaś pozostała część jest inwestowana w produkty finansowe o wyższym przewidywanym zysku, ale też większym ryzyku.

Lokata strukturyzowana powinna posiadać następujące cechy:

  • częściowa lub pełna ochrona kapitału – bank musi określić, jaki procent kapitału jest gwarantowany na koniec inwestycji (np. 100% ochrona kapitału);
  • zdefiniowany czas trwania inwestycji;
  • określona formuła wyliczania stopy zwrotu (zysku) oraz ewentualne warunki jej uzyskania;
  • wbudowany instrument pochodny (czyli to, w co bank zainwestuje ryzykowną część lokaty strukturyzowanej);