Ranking Lokat

Lokaty podzielimy na :Lokaty krótkoterminowe(czas trwania od 1-2 miesięcy),lokaty kwartalne(od 3-5 miesiecy),lokaty średnioterminowe( 6-11 miesięcy) i lokaty długoterminiowe (12 miesięcy i więcej).