Rodzaje Lokat

Lokaty dzielimy na kilka rodzajów w zależnośc od długości trwania,sposobu lokowania pieniedzy i wielu innych czynników.