Bezpieczeństwo Lokat

Lokata jest jedna z najbezpieczniejszych form oszczedzania pieniedzy.Nie przynosi tak dużych zysków jak akcje lub fundusze inwestycyjne ale jest o wiele bezpieczniejsza.Często zastanawiamy się co sie stanie jak bank zbankrutuje a może to sie zdarzyć tak jak w 2008 roku miało to miejsce w USA zbankrutował bank Lehman Brothers co zapoczątkowało światowy kryzys finansowy.

Zasady udzielonej ochrony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

  • ochroną objęte są środki pieniężne należące zarówno do osób fizycznych jak i firm,
  • podstawą gwarancji jest suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach bankowych (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowych) jednej osoby w danym banku,
  • bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni depozyty złotowe i walutowe, ale wypłaca należności w złotych,
  • wypłaty powinny być dokonane w ciągu jednego miesiąca od momentu zawieszenia działalności banku. Poszkodowani klienci banku mają 5 lat na zgłoszenie się do Biura Funduszu i odebranie należnych im oszczędności,
  • lista banków objętych ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajduje się podtym adresem.

Swoje bezpieczeństwo można zwiększyć poprzez ulokowanie swoich środków na kilku lokatach w różnych bankach.Ponieważ prawdopodobieństwo upadku kilku komercyjnych banków w niewielkim odcinku czasu jest zerowe.Po drugie jak ulokujesz mniej niż 100 tysiecy euro w każdym banku to nawet w tak niewyobrażalnej sytuacji jak upadek kilku banków odzyskasz swoje pieniądze.