Jak Obliczyć zysk z lokat?

Podczas obliczania zysku z lokaty musimy uwzględnić oprocentowanie tej lokaty,inflacje a także od odsetek odliczyć podatek belki który wynosi 19%.

Najprostszym sposobem na obliczenie zysku z lokaty jest wzór:

kwota razy dni trwania lokaty przez 365 (skala roku) tocrazy % lokaty i wynik – 19% podatku belki

np 10 000 x 122 dni ( okolo 4 miesiace) / 365 = 3342,46

3342,46 x 9% = 300,82 zł i 19% belki = 243,66 zysku

Według mnie jest to najprostszy sposób na obliczenie zysku z lokaty jednak nie uwzględnia on inflacji dlatego w lokatach długoterminowych.