Kapitalizacja Odsetek

Kapitalizacja odsetek to po prostu dopisywanie odsetek do aktualnej wartości kapitału. Operacja ta jest z reguły bardzo korzystna dla inwestora mającego lokate,ponieważ ta operacja zwieksza podastawe do nalicznia odsetek w kolejnym okresie w efekcie nasze zyski zwiększaja sie z miesiąca na miesiąc.

 

Wzór matematyczny na oblicznie kapitalizacji odsetek:

 

Z = W \cdot (1 + \frac{ON}{N \cdot 100})^{N \cdot L}

 

  • Z – zgromadzona kwota na koniec okresu umownego;
  • W – kwota, którą wpłaciliśmy na lokatę;
  • ON – oprocentowanie nominalne;
  • N – oznacza liczbę kapitalizacji na rok; jeżeli kapitalizacja następuje codziennie to N = 365 (lub 360); w przypadku kapitalizacji co miesiąc N = 12; jeżeli wybraliśmy kapitalizację kwartalną to N = 4; jeżeli kapitalizacja odsetek jest dokonywana jest raz na rok to N = 1;
  • L – oznacza liczbę lat trwania umowy;

To jest przykład na dzienną kapitalizacje odsetek:

Z = 10000 \cdot (1 + \frac{6}{365 \cdot 100})^{365} = 10618,31

Jak widać zysk z odsetek wyniósł 6,18% i jest on minimalnie wyższy niż zysk z lokaty kapitalizowanej co miesiąc.