Oprocentowanie Lokat

Oprocentowanie lokat nie jest rzecze tak oczywistą jakby mogło sie wydawać,zawiera ono wiele haczyków.W branży finansowej , szczególnie w reklamach lokat i kredytów  ponieważ funkcjonują różne terminy związane z oprocentowaniem i uproszczenia które są często źle rozumiane przez klientów.

Oprocentowanie lokat jest związane z wysokością stóp procentowych banku centralnego których wysokości narzucana jest przez Rade Polityki Pieniężnej.

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru lokaty jest forma jej oprocentowania.Możliwości sa dwie:lokata ze stałym oprocentowaniem lub lokata ze zmiennym oprocentowaniem.oprocentowaniem. Lokatę ze stałym oprocentowaniem poleca się każdemu klientowi banku natomiast lokaty ze zmiennym oprocentowaniem polecane są dla klientów orientujących się na rynkach finansowych.

Oprocentowanie stałe-ten termin oznacza że oprocentowanie zawarte w umowie z bankiem nie zmieni sie przez cały okres umowy.Dzięki temu klient przed zawarciem umowy może co do grosza wyliczyć ile zarobi na danej lokacie.Z tego wynika ,że dzięki takim lokatom można uzyskać pewny zysk bez żadnego ryzyka.

 

Oprocentowanie zmienne-oznacza to że oprocentowanie lokaty może ulec zmianie podczas okresu obowiazywania umowy.Wybór lokaty z takim oprocentowaniem jest korzystny gdy przewidujemy ,że w bliskiej przyszłości stopy NBP będą podniesione.Bank może zmiennić oprocentowanie lokaty z wielu powodów np. zmiany stóp procentowych NBP, zmiany stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym (WIBOR/WIBID), zmiany poziomu rentowności bonów skarbowych, zmiany poziomu kształtowania się rezerw obowiązkowych, zmiany składki płaconej przez bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.